fbpx

Covid-19

Vill du veta om du har eller har haft Covid-19?
OBS! Vid utförande av reseintyg är pass obligatoriskt

Vi erbjuder PCR-test, Snabbtest och Antikroppstest för Covid-19.

Doktor Hemma är anslutet till E-hälsomyndighetens e-tjänst Covidbevis. Det innebär att ditt negativa test för covid-19 automatiskt kan lagras i ett covidbevis. Ditt testbevis kan du använda vid resor i Europa. Om du har en digital brevlåda så kommer ditt testbevis också att skickas till den.

PCR-test eller snabbtest – om du misstänker att du har covid-19 just nu

När du har symtom som kan bero på en pågående infektion kan du testa om det är covid-19 du drabbats av. Då används ett så kallat PCR-test som visar om det finns coronavirus (SARS-CoV-2) i kroppen. Ett antigentest, såkallat snabbtest kan också användas.

Antikroppstest covid-19 – om du tror att du har haft infektionen

Du kan testa om du har haft covid-19 och utvecklat antikroppar mot corona (SARS-CoV-2).

Det går att påvisa antikroppar först några veckor efter att infektionen läkt ut. Ett antikroppstest kan därför tas tidigast tre veckor efter din första dag med symtom.

Om du får ett positivt svar betyder det att du har haft covid-19 och har utvecklat antikroppar (IgG) mot infektionen. Då har du minskad risk att smittas, och minskad risk att smitta andra. Om du får ett negativt svar visar det att du just nu inte har mätbara nivåer av antikroppar mot viruset. Det kan bero på att du inte har haft covid-19, eller att du har haft covid-19 men inte utvecklat antikroppar. En anledning kan vara att det gått för kort tid sedan infektionen läkt ut. I vissa fall visar testet något som kallas för reaktiva antikroppar, vilket innebär ett tvetydigt svar där det inte går att avgöra om du har utvecklat antikroppar eller inte. Då kan du behöva vänta två veckor och sedan göra testet en gång till.

En symtomfri person som har utvecklat antikroppar har en möjlighet att i större utsträckning umgås socialt, både utomhus och inomhus med sina närstående. Det gäller även för personer i riskgrupp eller personer som är över 70 år som utvecklat antikroppar.

T-cellstest

T-Celler är en viktig del av vårt immunsystem. T-celler orkestrerar hela det immunologiska svaret och bestämmer hur vi ska fighta virus eller bakterier. T-cellerna hjälper B-cellerna som gör antikroppar. En T-cell bestämmer vilken typ av antikropp som ska bildas och när den ska tillverkas.

Ett T-cellstest mot Covid-19 tar man för att undersöka om man har haft viruset tidigare. T-cellstest kan också tas efter vaccination för att säkerställa att vaccinationen har fungerat.

Ett positivt T-cellstest mot Covid-19 betyder att man har ett försvar mot Covid-19. Det innebär inte att man är skyddad mot att bli exponerad mot viruset igen, men immunsystemet kommer att reagera mycket snabbare och därmed blir man inte lika sjuk.

I ett T-cellstest tittar man om det finns ett immunologiskt minne. Har du antikroppar verifierade behöver du inte ta ett T-cellstest för bakom antikroppen finns en T-cell.

Du tar ett blodprov (venprov) som skickas till laboratorium.

Analysen tar 3 dagar från att provet anländer till labb.

Övrig information

Det finns fortfarande många frågetecken, som till exempel hur länge en immunitet varar. I nuläget anger Folkhälsomyndigheten att det är sannolikt att en person som haft covid-19-infektion har en låg risk att bli sjuk igen i upp till sex månader. De betonar också att varje person måste göra en egen bedömning utifrån den aktuella situationen och fortsätta att följa de allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, till exempel att stanna hemma vid sjukdomssymtom, tvätta händerna regelbundet samt hålla avstånd till de som inte ingår i den egna umgängeskretsen.

Friskintyg

För att intyga att du inte är smittad med Covid-19 tas ett s k PCR-test. Detta innebär att vi topsar dig i näsan och skickar testet till ett ackrediterat laboratorium för analys. För mer information besök TATAA Biocenter.

                                  OBS! Vid utförande av reseintyg är pass obligatoriskt

Övrig information som är bra att veta!

Med anledning av pågående pandemi har många länder krav på att du som resenär ska kunna uppvisa att du inte är infekterad med Covid-19.
Friskintyg kan erhållas, signerat av ansvarig läkare, och anpassas då efter de krav som gäller för det land som du ska besöka.

Intyget skrivs på engelska samt signeras och stämplas av en läkare.

Olika regler gäller för olika länder avseende hur tätt inpå resan som testet behöver tas. Detta behöver du säkerställa och själv ha information om innan du bokar testet, så att det har rätt giltighetstid.

Vid frågor om specifika inresekrav, kontakta respektive ambassad.

Vill du veta mer?
  Vanliga frågor

  Ett kombinerade IgM/IgG antikroppstest för Covid-19 som används för att kvalitativt upptäcka förekomst av IgG- och IgM-antikroppar av SARS-CoV-2 i mänskligt serum, plasma eller helblod in vitro.

  Antikroppstestet som används är ett snabbtest från tillverkaren Orient Gene, och finns undersökt i flertalet studier, bland annat vid Uppsala Universitet. Testet är ett av de mest utvärderade testerna på marknaden och har kontinuerligt påvisat en hög sensitivitet och specificitet. Till exempel i denna studie från Uppsala Universitet.

  Sensitiviteten är andelen som har varit infekterade av Covid-19 och som identifieras av antikroppstestet, genom ett positivt testresultat. Det är alltså testets förmåga att upptäcka de som verkligen har haft sjukdomen.

  Ja, testet är CE-märkt. CE-märkning är en produktmärkning inom EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne (’i överensstämmelse med EG-direktiven’). En produkt med CE-märkning får säljas i EES-området.

  Snabbtestet har sedan maj 2020 även fått EUA-godkännande av FDA (Food and Drug Administration), Läkemedelsverkets motsvarighet i USA.

  Enligt gällande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten är antikroppstester för Covid-19 inte behäftade med anmälningsplikt för sjukdomen enligt smittskyddslagen.

  Testet skall utföras av vårdpersonal, då CE-märkningen gäller för “professional use”, vilket implicerar att testutföraren måste vara en person med formell utbildning inom hälso- och sjukvård eller medicin. Detta är synnerligen viktigt då testresultatet behöver tolkas och analyseras på rätt sätt. Fler parametrar än endast testresultatet, såsom exempelvis symptom och andra anamnestiska uppgifter, behöver tas med i analysen för korrekt handläggning.

  Testresultat kan till skillnad från laboratorietester läsas av inom 15 minuter, och ska <b>inte</b> utvärderas senare än så. Då finns det risk för falskt positiva svar uppkommer.

  Eftersom det tar tid att utveckla antikroppar mot ett nytt virus är sensitiviteten för testet lägre under de första dagarna efter symtomdebut. Träffsäkerheten och tillförlitligheten är som högst efter ca 14 dagar och framåt. Detta är bekräftat i tidigare studier och även i Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag om serologi för Covid-19. I detta skriver de att det vanligtvis tar en till två veckor från symtomdebut i en individ som är immunologiskt naiv att utveckla ett antikroppssvar mot ett nytt virus. De nämner även att antikroppstester som utförs under de två första veckorna efter symtomdebut kan behöva upprepas vid senare tidpunkt för att få tillförlitliga testsvar, särskilt eftersom antikropparnas affinitet (dvs. dragningskraft) förväntas öka med tiden. Därav rekommenderar vi att ett antikroppstest tas efter minst 14 dagar från symtomdebut.

  PCR (Polymerase Chain Reaction) används i syfte att ta reda på om en person har en pågående covid-19 infektion eller inte. Testet bygger på identifiering av arvsmassa (RNA) från viruset och kräver, till skillnad från snabbtester, analys i speciella laboratorier. Viktigt att observera är att PCR-tester inte kan avgöra om en person har genomgått en infektion. Därav inte heller om en person har antikroppar.

  Provet tas med hjälp av en provtagningspinne som topsas i svalg och näsa. När testet har tagits skickas provet iväg för labbanalys hos en av våra samarbetspartners. Svar från testet erhålls digitalt så fort analysen är färdig. Detta sker vanligtvis inom 35 timmar.

  Båda testerna används för att detektera pågående smitta. Ett PCR-test har en något högre tillförlitlighet men kräver labb-analys och tar därmed längre tid att få tillbaka. Ett antigentest behöver inte skickas till labb för analys och resultatet erhålls därför snabbare.

  Ett negativt testsvar innebär i majoriteten av fallen att en person inte bär covid-19 virus. Det bör dock att nämnas att full uteslutning av infektion inte kan göras till följd av ett negativt antigentest. I enstaka fall kan ett negativt test innebära att en person befinner sig väldigt tidigt i infektionsprocessen och därav undgår positivt utslag. Därför är det av stor vikt att personer som erhåller negativa antigentester fortsätter att följa Folhälsomyndighetens riktliner.

  Ja, alla reseintyg vi utfärdar är på engelska.

  Det behöver man inte. Vi kan utfärda ett reseintyg till dig även om du inte har ett svenskt personnummer.

  Kommer du utan bil så har vi walk-in-testning där förbipasserande kan genomföra antigentester. För vår walk-in kan du inte boka tid utan endast drop-in är möjligt. Denna är öppen fram till klockan 18.00.

  Du kan hitta våra öppettider här

  Kan test+reseintyg inte bokas via bokningsformuläret är det tyvärr fullbokat. För närvarande har vi ett maxtak vad gäller antalet reseintyg som kan utfärdas varje dag.

  Om ditt testresultat inte syns i portalen behöver vi skicka ut en ny länk till dig. Maila oss på info@doktorhemma.se så ser vi till att fixa detta.

  Samtliga tester utförs av legitimerade sjuksköterskor alternativt läkare.

  Om ditt testresultat mot förmodan inte har dykt upp inom den tid som utlovats ber vi dig maila till oss på: info@doktorhemma.se

  Barn kan testa sig hos oss. Ålder spelar ingen roll. Vänligen meddela vid provtillfället om barnet i fråga har Mobilt BankID eller ej.

  Barns provsvar läses av på samma sätt som vuxna personers provsvar. Om barnet inte har mobilt BankID ber vi dig meddela detta vid provtillfället.

  Ska du göra ett antigen går det bra att komma till fots. För våra andra tester behöver du komma.

  Det gör vi dessvärre inte i dagsläget.

  Vid frågor gällande krav/icke krav på reseintyg ber vi dig rikta till det flygbolag du ska flyga med. Dessa sitter oftast på bäst kunskap om vad som krävs för deras olika destinationer.

  Tyvärr inte. Reseintyg kräver tidsbokning.

  Alla provsvar utfärdas på svenska och innehåller följande information:

  • Typ av test
  • Förnamn och Efternamn
  • Personnummer
  • Provtagningstid
  • Testresultat
  • Remitterande enhet
  • Remittent
  • Laboratoriets ID

  (OBS: reseintyg utfärdas på engelska)