fbpx

Pricelist

Services
Home visits by doctors
From 2 249
Telephone consultation – Doctor
625
Additional patient Clinical Assessment, Prescription & remiss
595
Antibody test Covid-19
950
Antibody test Covid-19 Home visit
2 945
PCR test incl. Travel certificate
2 200
TBE Vaccine adult
410
Flight health certificate – Fit to fly certificate
250
Quick test Covid-19
1495
Health check Blood test
Blood status (7 pcs)
325
Thyroid (3 pcs)
475
Inflammation and infection test and Blood status
575
PSA test (1 pc)
415
Liver sample (4 pcs)
375
Kidney tests, blood salts and amount of protein in the blood. (5 pcs)
375
B-cell test (6 pcs)
325
Heart, blood, sugar and blood fat tests (13 pcs)
595
Estrogen test (1 pc)
375
Vitamin & Mineral test (15 pcs)
1325
Iron deficiency test (10 pcs)
575
Zinc deficiency test (1 pc)
375
Vitamin D test (1 pc)
495
Vitamin B12 test (1 pc)
375
Folate test (1 pc)
375
PEth alcohol consumption test (1 pc)
1025
Vaccine list
Basic vaccine

Priorix
Measles, Mumps, rubella

480

Boostrix Polio
Diphtheria, Tetanus, Whooping cough, Polio

500

Varilrix
Chicken-pox

730

Menevo
Meningococci Neisseria serogroup A, C, W-135 and Y

760

Bexsero
Meningococcus Neisseria group B

1500
Resevaccine

Havrix
Hepatitis A, Jaundice

500

Twinrix
Hepatitis A and B, Jaundice

650

Dukoral
Oral vaccine Cholera and tourist diarrhea

350
Other

Pneumovax
Pneumococci, Pneumonia

890

Taxra wax grip
Influenza

320

FSME-Immune Adult
TBE Tick-borne meningitis

410

FSME-Immune children
TBE Tick-borne meningitis

360

Zostavax
Herpes zoster, Shingles

1550

Gardasil
Cervical cancer

2100
hembesök läkarbesök läkare sjuksköterskor
Utgångspriset är från 2249 SEK för besöket om du är folkbokförd i Sverige. För hotell-, företag-, och försäkringskunder samt utländska medborgare gäller andra priser. Ytterligare kostnader kan tillkomma under besöket som t.ex resekostnad, väntetid, provtagningar och läkemedelskostnader. Läkaren kommer meddela detta innan han kommer. Avbokning måste ske 12 timmar innan bokad tid.
English:
The price starts from 2249 SEK for the visit if you are registered in Sweden. Hotel, corporate, and insurance customers and foreign nationals are subject to different rates. Additional costs may be incurred during the visit such as travel costs, waiting times, sampling and drug costs. Doctor will announce this before he arrives. Cancellation must be made 12 hr before the booked meeting if the booking fee is to be refunded.
Försäkring:
Har du en internationell reseförsäkring så går kontakten genom försäkringsbolaget.