fbpx

Pricelist

Services
Direct Pay (SEK)
Home visits by doctors
From 2 249
Additional patient
Clinical assessment, prescription & referral
595
Covid-19 Antibody test
950
Covid-19 Antibody test Home visit
2 945
PCR test incl travel certificate
2 200
PCR test incl. Travel certificate – Home visit
3 995
TBE Vaccine for Adults
400
Telephone consultation with a Doctor
625
Air health certificate – Fit to fly certificate
250
Covid-19 Quick test
1495
hembesök läkarbesök läkare sjuksköterskor
Utgångspriset är från 2249 SEK för besöket om du är folkbokförd i Sverige. För hotell-, företag-, och försäkringskunder samt utländska medborgare gäller andra priser. Ytterligare kostnader kan tillkomma under besöket som t.ex resekostnad, väntetid, provtagningar och läkemedelskostnader. Läkaren kommer meddela detta innan han kommer. Avbokning måste ske 12 timmar innan bokad tid.
English:
The price starts from 2249 SEK for the visit if you are registered in Sweden. Hotel, corporate, and insurance customers and foreign nationals are subject to different rates. Additional costs may be incurred during the visit such as travel costs, waiting times, sampling and drug costs. Doctor will announce this before he arrives. Cancellation must be made 12 hr before the booked meeting if the booking fee is to be refunded.
Insurance:
If you have international travel insurance, the contact goes through the insurance company.