Doktor Hemma har för närvarande osedvanligt hög arbetsbelastning vilket gör att vi i mycket begränsad omfattning kan genomföra hembesök hos kunder som inte är avtalskunder.

Antalet besök hos nya kunder kommer därför att vara begränsat den närmaste tiden. Vi arbetar på att öka vår kapacitet inom kort och ser fram emot att snart kunna fortsätta att behandla alla våra kunder i hemmet.

Telefon Postadress
0700 - 920 112 Doktor Hemma Stockholm AB
Box 10004, Stockholm