Om oss

Doktor Hemma Stockholm AB är en del i en hälso- och sjukvårdskoncern, MDI AB. Vi har ett nära samarbete med såväl företagshälsor som privata vårdgivare, via ”Spceialistaccess”. Detta innebär att du via Doktor Hemma når – och har tillgång till, privat specialistsjukvård och Företagshälsovård i ett större perspektiv. 

Doktor Hemma grundades för mer än 10 år sedan, som en motreaktion på den brist på tid och brist på kontinuitet som vården då uppvisade. Sedan dess har behovet av privata alternativ till den offentligt finansierade vården blivit allt större. Det är vi alla, som skattebetalare som äger sjukvården – MEN – vi har inte den tillgång till den som borde krävas – den är inte till på våra villkor. Ledorden för Doktor Hemma och MDI:s övriga vårdbolag är: Tillgänglighet, Kontinuitet – och – Att bli lyssnad på! Egentliga självklarheter men tyvärr fallerar detta.

MDI-koncernen förvärvade bolaget Doktor Hemma hösten 2022, tillsammans med entreprenören och bolagsbyggaren Kjell Sten, bland annat grundare till Rivners AB. 

Genom ägarbytet så har Doktor Hemma Stockholm AB med sina mobila tjänster och sjuksköterskebemannad sjukvårdsrådgivning blivit en integrerad del i ett större sammanhang med ett helhetstänkande koncept gällande hälso- och sjukvård. Våra kunder är den privata marknaden, försäkringsbolag, såväl svenska som internationella, företag, ambassader. Samarbetspartners är bland annat specialistläkarmottagningar, övriga privata vårdaktörer, såväl fysiska som digitala, samt företagshälsor.  

Verksamheten riktar sig nu mer mot företagsmarknaden och blir ett komplement till, och förlängd arm till, företagshälsorna. Dessutom utgör Doktor Hemma en viktig aktör till utländska medborgare på tillfälligt besök i Sverige samt för ambassader för vilka lättillgänglig och snabb sjukvård är prioriterad.

Vill ni veta mer om bolaget, våra verksamheter eller våra samarbetspartners?

Kontakta oss! Du når oss både via telefon och mail.