Hälsovård på företaget

I dagens arbetssituation så lönar det sig många gånger att vi kommer till dig och er och utför våra tjänster. Framför allt när det är nyckelpersoner som ej så lätt kan vara fysiskt från arbetsplatsen längre stunder eller när det handlar om tjänster för många medarbetare i ett företag. 

Tid är också pengar. Eftersom Doktor Hemma är en mobil verksamhet kan vi erbjuda en rad tjänster såväl till företaget som för hembesök till anställda. Med hjälp av oss kan du vara med och skapa en trygg arbetsplats för dig och dina anställda!

För bästa möjliga utfall erbjuder vi abonnemangstjänster till anslutna företag. Vi arbetar tillsammans med Quality Care som är en del av FeelGood. Det innebär att Doktor Hemma är ett komplement och en förlängd arm till företagshälsan. Det betyder också att ditt företag via DoktorHemma kan köpa tjänster som är avdragsgilla och som utgör en del av företagets arbetsmiljöarbete och strategiska hälsoarbete.

Besök och tjänster på företaget

  • Hälsoundersökningar
  • Vaccinationer
  • Friskintyg
  • Sjukvårdsbesök

Abonnemang för företag

Hälso- och sjukvårdsabonnemang

Som ett komplement till din företagshälsovård erbjuder Doktor Hemma ett abonnemang som innefattar möjlighet till nedanstående tjänster. Kontakta oss för mer information.

Sjuk­vårds­råd­givning

Sjuk­vårds­rådgivning till alla anställda samtliga veckans dagar 08‑20.

”Fil­delare”

Sjuk­vårds­rådgivningen innehåller också en bedömning av sjuk­sköterska och samordning med den anställda gällande om orsak till ohälsan är av privat natur, om det har att göra med arbets­situation, eller kombination av dessa.

Åter­kopp­ling på grupp­­nivå

Återkoppling till företaget på aggregerad nivå gällande typ och frekvens av hälso- och sjuk­vårds­frågor som de anställda söker för.

Åter­kopp­ling på individ­­nivå

Återkoppling till företaget efter godkännande av den anställde på individ­nivå om hälso­frågan har med arbets­situation att göra och chef/HR och eventuell Företags­hälsa behöver informeras och kopplas in. Samordning med Företags­hälsan vid behov.

Sjuk- och frisk­anmälan

Den anställde sjuk­anmäler sig till vår sjuk­sköterska, får sjuk­vårds­rådgivning, bedömning görs gällande arbets­förmåga, prognos samt återkoppling till chef/HR. Uppföljande telefon­samtal och bedömning efter behov och överenskommelse.

Första­dags­intyg

I de fall, framför allt när frekvent sjuk­frånvaro har funnits eller av andra skäl då arbets­givaren beslutat om s.k. förstadags­intyg så kan företaget få denna tjänst även efter kontors­tider, d.v.s. kvällar och helger. En läkar­bedömning kan göras på telefon, via video­besök eller via fysiskt besök i hemmet.

Medicinsk konsul­tation

Medicinsk konsultation av sjuk­sköterska och läkare via telefon, video­besök eller fysiska besök i hemmet, alternativt på företaget. En snabb medicinsk hjälp förkortar sjukdoms­tid och kan förhindra sjuk­skrivning, alternativt förkorta denna. Därför lönar det sig för företaget att erbjuda en privat akut sjukvårds­rådgivning och sjukvård.

Företaget betalar en löpande en fast grundavgift per anställd och månad. Utöver detta betalar företaget för de tjänster som nyttjas och till rabatterad nivå.

Självklart kan företaget som alternativ till abonnemang köpa hälso- och sjukvårdstjänster av Doktor Hemma AB.

Är du intresserad av ett hälso- och sjuk­vårds­abonnemang till ditt företag?

Kontakta oss på telefon eller mail!