Läkar- eller sjuksköterske­besök – i hemmet eller på mottagningen

Vi har en rad hälso- och sjukvårdstjänster riktade direkt till dig och din familj. Vi erbjuder en helhetslösning som innefattar sjukvårdsrådgivning av erfaren sköterska samtliga dagar 08–20, sköterske- och läkarkonsultationer via telefon, videobesök, på läkarmottagning eller hemma hos dig – alla veckans dagar, även helger mellan 08–20. 

Via vårt abonnemang får du utöver hembesök av läkare och sjuksköterska även tillgång till specialistläkare för såväl video som fysiska besök, uppföljande läkarbesök efter hembesök – läs mer här.

Hembesök och mottagningsbesök av läkare eller sjuksköterska

Välkommen att boka en tid hos oss. Vi gör hembesök hos dig av en läkare, på tid som passar dig. Vardag eller helg. En erfaren doktor kommer till dig eller ditt barn. Vi behandlar dig på plats. Vården blir diskret och personlig. Behöver du vidare uppföljning av en läkare med specialkompetens inom ett annat område? Det ordnar vi. 

Passar det dig att i stället komma till vår läkarmottagning så möter vi bara dig, du behöver inte dela väntrum med någon annan.

Boka en tid som passar dig

Planera din vård hemma i lugn och ro – vi kommer till dig!

Du får ett läkarbesök inom 24 timmar.

Vänta inte på en akut, planera själv din vård hemma.

Provtagning

Provtagning kan ske i hemmet eller på provtagningsställen. Du får svar dagen efter.

I hemmet kan vi också ta flera prov med direktsvar, t.ex. urinprov, snabbsänka och snabbtest för infektioner, även Covid-19 

Vårdbesök i hemmet

Undersökning, rådgivning, genomgång av medicinlista och recept – på plats i lugn och ro – i stället för på en vårdcentral eller akutmottagning.

Röntgen­under­sökning

Röntgen­undersökningar med drop-in samtliga vardagar.

Uppföljning

Vid besöket bestämmer Du och din läkare hur uppföljning ska ske.

Undvik långa väntetider

Nu kan du undvika långa väntetider på vårdcentral, när akut eller akutmottagning.

Högsta till­gänglig­het

Vi har högsta tillgänglighet. Du får alltid träffa en läkare eller ”din läkare” när det passar dig fortast möjligt.

Medicinsk rådgivning

Behöver du medicinsk rådgivning? Vi erbjuder telefonkonsultationer med läkare dagligen. Behöver du förlängning av recept är du välkommen att boka en tid. 

Boknings­villkor

Ibland kan inte läkaren komma exakt det klockslag du bokat. Det kan t.ex. bero på trafik eller mycket akuta fall. Vidare vill läkaren ofta kort efterhöra lite mer om dina problem så förberedelserna blir rätt. I ytterligare andra fall kan man behöva mer info om adress, portkod eller mer exakt vägbeskrivning.

Det är därför viktigt att du lämnar tydliga kontaktuppgifter så läkaren kan ringa dig och bestämma en mer exakt tid.

Boka läkarbesök eller sjuksköterskebesök

Du kan boka ditt läkarbesök genom att kontakta oss på telefon, e-post eller boka direkt online.