Läkarbesök på hotellet

Doktor Hemma erbjuder inte bara sina tjänster till privatpersoner eller företag. Vi är också det självklara valet för hotellgäster och hotellets egna medarbetare.

Erbjudande och tjänster gentemot hotellets gäster

Doktor Hemma är det självklara valet för akut hälso- och sjukvård för hotellgästerna, såväl svenska som internationella – När behovet och problemet uppstår, finns hjälpen som närmast. Doktor Hemma ingår i ett större hälso- och sjukvårdskoncept varför tillgänglighet till privat specialistsjukvård kan erbjudas hotellets gäster.

Doktor Hemma arbetar i nära samarbete med internationella försäkringsbolag, vilket innebär att administration och betalning etcetera sköts friktionsfritt.

Hotellgäster erbjuds professionell rådgivning och hjälp samtliga dagar i veckan mellan kl. 08-20 inkl. helgdagar. 

En medicinsk konsultation sker av sköterska eller läkare via telefon, via videobesök eller via fysiskt besök på hotellrummet. Recept utfärdas enkelt, även avseende utländska patienter. Akutprover tas och analyseras direkt i samband med besöket, Uppföljning kan ske av samma läkare i efterhand via telefon eller videobesök. Läkarbesök kan även ordnas på läkarklinik. Remiss till specialistläkare och fysioterapeut ordnas. Via Doktor Hemmas nätverk ordnas snabba tider när så erfordras.

Betalning sker enklast direkt av patienten.

Doktor Hemma tillhandahåller informationsmaterial på svenska och engelska att kunna finnas tillgängligt för hotellgästerna på samtliga hotellrum samt i receptionen. Dessutom får personal en specifik information om Doktor Hemmas tjänsteutbud samt logistik och riktlinjer gällande utnyttjandet av våra tjänster gentemot gästerna.

Är du intresserad av hälso- och sjukvård för hotellets medarbetare? Läs mer om våra tjänster här.

Vill du ansluta dig till oss?

Kontakta oss på telefon eller mail!