Försäkrings­bolag

De tjänster som Doktor Hemma erbjuder används idag av utländska och internationella försäkringsbolag framför allt till kunder som tillfälligt besöker Sverige och p.g.a. akuta medicinska åkommor behöver snabb medicinsk bedömning och handläggning på ett professionellt och smidigt sätt.

Doktor Hemma har, som integrerad del i en hälso- och sjukvårdskoncern, både möjlighet till snabba läkarbesök och medicinska bedömningar men även möjlighet till medicinska uppföljningar och snabb handläggning av privata specialistläkare och andra professioner som t.ex. fysioterapi. Dessutom har Doktor Hemma möjligheter till snabba medicinska utredningar såväl gällande laboratorieutredningar som röntgen och klinisk fysiologi.

Doktor Hemma riktar sig även med sitt tjänsteutbud till försäkringsbolag som är etablerade på den svenska marknaden. Det finns inom bolaget och koncernen mångårig efarenhet av försäkringsfinansierad specialistsjukvård.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer och tar gärna ett möte för att se möjligheterna till ett utvecklat samarbete.

Vill du ha mer information?

Kontakta oss på telefon eller mail!